Przedsiębiorstwa

Ochrona przed osadzaniem się kamienia i korozją
AQUABION – bezobsługowo i bez chemikaliów

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA UZDATNIANIE WODY

AQUABION to wolny od chemii i elektryczności, w pełni nadający się do recyklingu system uzdatniania wody, który umożliwia zarówno użytkownikom końcowym, jak i dostawcom uzdatniania wody rozwiązywanie problemów związanych z osadzaniem się kamienia bez negatywnego wpływu na środowisko.

Na potrzeby komercyjnych zmiękczaczy wody trzeba przeznaczyć ok. 1000 kg soli, która wcześniej musi zostać wydobyta, oczyszczona, przetransportowana, a następnie obciąża środowisko, a nawet trafia do lokalnych rzek lub bezpośrednio do morza. To sprawia, że komercyjne zmiękczacze wody nie przyjazne środowisku.

OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE
I CZAS NA AWARIE

Ze względu na fakt, że przeważająca większość wody wodociągowej dostarczanej na terenie Polski jest klasyfikowana jako twarda lub średnio twarda, osadzanie się kamienia na powierzchniach, wewnątrz rurociągów i innych elementach powoduje kosztowne i niehigieniczne problemy. Osady wapienne zmniejszają wydajność urządzeń i systemów podgrzewania wody, zwiększając koszty eksploatacji. Mogą także przyczyniać się do zbierania się bakterii.

AQUABION udziela na wszystkie urządzenia 5 letniej gwarancji, ważnej od daty zakupu. Aby uzyskać więcej informacji na temat warunków naszej gwarancji, prosimy o kontakt z nami.

KOMERCYJNE UZDATNIANIE WODY VS ZMIĘKCZANIE WODY

Komercyjne zmiękczacze wody zastępują jony wapnia i magnezu jonami sodu (sól), aby zmiękczyć wodę. Może to powodować korozję wżerową i otworkową w systemach wodnych.

Niektóre komercyjne urządzenia do uzdatniania wody mają długą listę niezadowolonych klientów najczęściej z powodu złego projektu i zrozumienia problemu, a także problemów spowodowanych nieprawidłowym doborem, ustawieniem lub serwisem urządzeń zmiękczających.

Rozwiązanie Aquabion zostało niezależnie przetestowane i udowodniono, że zmniejsza osadzanie się kamienia w systemach wodnych, oferując oszczędność do 55% kosztów energii.

Zwrot kosztów może być bardzo szybki, ze względu na szerokie spektrum oszczędności w zakresie prac naprawczych i kosztów związanych z podgrzewaniem wody. Ponadto urządzenia działają dłużej, nie wymagają obsługi i nie generują żadnych dodatkowych kosztów w całym okresie eksploatacji.

Kamienne osady i korozja wewnątrz rur mogą powodować przecieki i odczuwalne spadki ciśnienia. Konieczność konserwacji, czyszczenia wymienników ciepła, pomp lub instalacji produkcyjnych powodują znaczne nakłady czasu i dodatkowe koszty, w skrajnych przypadkach konieczna jest wymiana urządzeń. Do tego dochodzą zwiększone koszty energii, np. na przygotowanie ciepłej wody użytkowej lub uzyskanie odpowiedniej mocy pomp. Ponadto dochodzą często problemy z korozją i higieną w instalacjach i podłączonych do nich urządzeniach.

Stosowanie konwencjonalnych systemów odwapniania (wymienniki jonowe) i systemów dozowania chemikaliów w celu rozwiązania tych problemów jest kosztowne i wymaga intensywnej konserwacji.

Dzięki certyfikowanej i wielokrotnie sprawdzonej technologii opartej na zasadzie działania galwanicznego, kamień i rdza należą do przeszłości.

– Ochrona rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników, pomp itp.
– bez użycia chemikaliów, soli, magnesów czy elektryczności
– skutecznie, bezobsługowo
– ochrona przed osadami z kamienia
– zwiększa natężenie przepływu w starych instalacjach
– zatrzymuje korozję wewnętrzną w ciągu zaledwie kilku tygodni

Sposób działania AQUABIONu oparty jest na zasadzie ogniwa galwanicznego w połączeniu z cynkową anodą protektorową. Poprzez wytworzenie elementu galwanicznego w Aquabionie uwalniane są jony cynku, które z rozpuszczonym w wodzie dwutlenkiem węgla tworzą tzw. zarodki krystalizacji. Wynikiem tego procesu jest powstanie zacznie większych cząsteczek.

W ten sposób kalcyty, które są odpowiedzialne za pozostałości wapnia w rurociągach, przekształcają się w aragonity. Wielkość i igiełkowata struktura aragonitów powoduje, że wapień staje się neutralny pod względem przyczepności, a istniejące już osady wapienne i rdza są powoli usuwane. Dodatkowo na wewnętrznej stronie rury tworzy się pasywna warstwa ochronna, która trwale zapobiega korozji.

Poproś o więcej informacji
lub ofertę cenową

Pozwól nam niezobowiązująco doradzić Ci w zakresie AQUABION!

Ze względu na różne przekroje poszczególnych modeli, dbając o wysoki poziom obsługi naszych klientów, prosimy o podanie kilku kluczowych informacji: