FAQs

AQUABION – Chroni Twój dom przed kamieniem i korozją

JAK działa aquabion?

AQUABION redukuje i zapobiega korozji i zwapnieniu w systemach rurociągowych i zintegrowanych urządzeniach technicznych, jak również w urządzeniach gospodarstwa domowego. Ponadto plamy wapienne na armaturze, płytkach i innych powierzchniach można szybko i łatwo usunąć bez użycia chemicznych środków czyszczących. Środki czyszczące, są eliminowane. Od dziesięcioleci jest z powodzeniem stosowany w przemyśle i budownictwie mieszkaniowym.

KORZYŚCI i SKUTKI

Wraz z instalacją AQUABIONa do systemu rur zostaje wprowadzona cynkowa anoda protektorowa. Ponieważ cynk jest metalem mniej szlachetnym niż żelazo lub miedź, anoda cynkowa utlenia się (koroduje) jako pierwsza, nie zaś ścianka rury. Anoda cynkowa jest zatem “poświęcana” na rzecz wnętrza rury. Jest to tzw. zabezpieczająca cynkowa anoda protektorowa. W obszarze cienkiej laminarnej warstwy granicznej na wewnętrznej stronie rury pozostaje pasywna warstwa ochronna, która trwale zapobiega korozji rur. Efekt ten jest dobrze znany i naukowo udowodniony. W przemyśle, efekt ten jest używany do ochrony kadłubów statków oraz w kotłach.

Anoda cynkowa tworzy w AQUABIONie element galwaniczny. Elektrochemiczne i fizyczne oddziaływania części twardych z anodą cynkową i korpusami turbulencyjnymi prowadzą do wytrącenia mikroskopowo wykrywalnych ziaren krystalizacji. Powierzchnia tych cząsteczek wiąże pozostały rozpuszczony węglan wapnia i w ten sposób go dezaktywuje. W uzdatnionej wodzie następuje naturalna stabilizacja twardości. Interakcje pomiędzy cząsteczkami ( zbrylanie), istniejącymi inkrustacjami na wewnętrznej ściance rury i polem przepływu wody powodują ciągłe usuwanie już istniejących zwapnień. Zapobiega tworzeniu się nowych osadów wapiennych w rurach, wymiennikach ciepła, pompach, armaturze itp.

Cząsteczki wapnia modyfikowanego mają mniejszą skłonność do przylegania, co prowadzi do wielu pozytywnych efektów. Dzięki temu powierzchnie czajników, garnków itp. można łatwo oczyścić z osadów wapiennych (przetrzeć wilgotną ściereczką). Zmywarki są chronione przed szkodliwym działaniem kamienia, a w pralkach można zmniejszyć ilość środka piorącego bez pogorszenia rezultatów prania.

Zmniejszona ilość osadów wapiennych na prętach grzewczych, wymiennikach ciepła lub pompach przyczynia się do oszczędności energii – ponieważ 1 mm mniej kamienia w rurach oznacza np. 10 procent mniej energii potrzebnej do podgrzania ciepłej wody.

AQUABION – KOSZTY i KORZYŚCI

Koszty zależą od wymiaru rury lub wielkości budynku i warunków instalacji. Dla domu jednorodzinnego (bez istniejącego przewodu cyrkulacji ciepłej wody) można przyjąć, że koszty całkowite (koszty urządzenia plus instalacja przez wyspecjalizowanego hydraulika) wynoszą około 1.250 euro. Jeśli prześlą Państwo do nas zapytanie ofertowe, sprawdzimy istotne parametry i prześlemy konkretną ofertę na AQUABION.

Firma Rabmer sprzedaje AQUABION na terenie Polski za pośrednictwem swoich wyspecjalizowanych partnerów handlowo-instalacyjnych, którzy profesjonalnie montują urządzenie. Z przyjemnością podamy Państwu nazwisko osoby kontaktowej w Państwa regionie. Jeśli chcesz, aby instalację wykonał wybrany przez Ciebie instalator, który nie zna jeszcze AQUABIONa, skontaktuj się z nami. Chętnie nawiążemy kontakt z Twoim instalatorem.

PORÓWNANIE z konwencjonalnymi INSTALACJAMI DESALINACJI (instalacjami solnymi)

Systemy solne odwapniają wodę. Oznacza to, że wapień (zdrowy magnez i wapń) jest całkowicie odfiltrowywany z wody, a następnie dodawany z powrotem w mniejszych ilościach, tak aby woda była zdatna do picia i nie była zbyt agresywna.
Natomiast AQUABION nie odwapnia, lecz sprawia, że wapno jest neutralne pod względem przyczepności. Dzięki temu w wodzie pozostaje zdrowy wapń i magnez – jakość wody i jej dobry smak zostają zachowane.
AQUABION działa bez chemikaliów, soli, elektryczności i magnesów – na zasadzie galwanicznej z cynkową anodą protektorową. Przez cały okres użytkowania tej cynkowej anody protektorowej (od 5 do 8 lat) nie jest wymagana żadna konserwacja. Po tym czasie AQUABION jest wymieniany za połowę ceny.
System solny powinien być konserwowany przynajmniej raz w roku przez specjalistę, a sól musi być stale uzupełniana. Ponadto do pracy urządzenia wymagana jest energia elektryczna, a do płukania wkładów z żywicą – woda.
Całkowite koszty zakupu i eksploatacji, ekstrapolowane na 10 lat, są więc w przypadku AQUABION o ok. 40-50% niższe (liczone łącznie z wymianą).
AQUABION ma jeszcze jedną istotną zaletę – działa również przeciwko korozji i rdzy w rurach wodociągowych. Systemy odkamieniania prowadzą natomiast zawsze do problemów z korozją w rurach metalowych, ponieważ zmiękczanie może powodować zwiększoną agresywność wody.

Systemy odwapniania (systemy solne) nie tylko kosztują więcej niż AQUABION, ale także generują wyższe bieżące koszty eksploatacji, takie jak: regularne uzupełnianie tabletek solnych, zwiększone zużycie wody do regeneracji, energii elektrycznej oraz corocznej konserwacji urządzeń przez zewnętrznego specjalistę. Przy 10-letnim okresie użytkowania, w którym AQUABION jest już wymienialny, koszty (początkowy zakup plus bieżące koszty eksploatacji) można zredukować o co najmniej 40% w porównaniu z systemami solnymi. Natomiast czas potrzebny na zakup i uzupełnianie tabletek soli jest całkowicie odpada.

Powody są oczywiste: AQUABION jest absolutnie bezobsługowy w zakresie ochrony przed osadzaniem się kamienia z porównywalnym skutkiem i jest znacznie bardziej ekonomiczny niż konwencjonalne urządzenia odwapniające (systemy solne/wymienniki jonowe). W zakresie ochrony antykorozyjnej AQUABION ma wyraźne zalety w zakresie ochrony środowiska, kosztów i higieny w porównaniu z chemicznymi systemami dozowania, które pracują np. z fosforanami.

ŻYWOTNOŚĆ – MONTAŻ/INSTALACJA

Żywotność zależy przede wszystkim od korozyjności (wartość pH) wody, ale także od innych parametrów jakościowych wody, takich jak stopień twardości, zawartość żelaza, manganu itp. oraz od natężenia przepływu. Przy jakości wody pitnej i przestrzeganiu dopuszczalnych wartości normatywnych dla wody pitnej, w gospodarstwach domowych i budynkach mieszkalnych spadek funkcjonalności można zwykle zaobserwować po 6-7 latach. Następnie AQUABION jest wymieniany na nowy egzemplarz, który po zwrocie starego egzemplarza jest dostępny z 50% rabatem. W przypadku zastosowań przemysłowych żywotność jest szacowana na podstawie konkretnego projektu. W tym przypadku AQUABION może być dodatkowo wyposażony w pomiar napięcia, który wskazuje, kiedy jego funkcja przestaje działać.

AQUABION może być stosowany zasadniczo do wszystkich rodzajów rurociągów, a więc również do rurociągów metalowych (miedź, rurociągi ze stali ocynkowanej, stali szlachetnej itp.) oraz do rurociągów z tworzyw sztucznych. Ochrona przed osadzaniem się kamienia i korozją, którą zapewnia anoda protektorowa z cynku, jest osiągana dzięki tworzeniu się nie przylegających aragonitów, które spływają wraz z wodą. Proces ten odbywa się wewnątrz AQUABIONu i jest niezależny od materiału, z którego wykonane są ścianki rur. W przypadku rur z tworzywa sztucznego należy zadbać o to, aby odcinek przed i po – każdy o długości 1x korpusu urządzenia – był wykonany z materiału metalicznego (np. stal nierdzewna, miedź, rura ocynkowana itp.) w celu zneutralizowania napięć elektrycznych w urządzeniu poprzez wbudowany układ wyrównywania potencjałów.

AQUABION jest instalowany w rurze zimnej wody za wodomierzem i – jeśli jest dostępny – za filtrem wody. Jeżeli w domu zainstalowany jest również przewód cyrkulacyjny ciepłej wody, zalecamy zainstalowanie drugiego, małego AQUABION w tym przewodzie po stronie ciśnieniowej, za pompą, przed bojlerem ciepłej wody. Z przyjemnością prześlemy Państwu szczegółową instrukcję montażu.

FUNKCJE – TECHNOLOGIA – CYNK

AQUABION wykorzystuje zasadę procesu galwanicznego, bez prądu, soli, chemikaliów i magnesów. Zasada ta działa przy pomocy cynkowej anody protektorowej, która jest wprowadzana do obiegu wody. Mniej szlachetna anoda cynkowa i bardziej szlachetna obudowa ze stopów wyższej jakości podłączona do rury wodociągowej tworzą element galwaniczny, w wyniku czego do wody uwalniane są jony Zn2+. W tym przypadku jony cynku mogą więc działać jak zarodki krystalizacji sprzyjać tworzeniu się mikroskopijnych kryształów CaCO3, na powierzchni których krystalizują się rozpuszczone węglany. Efekt ten jest wzmacniany przez ciała turbulentne znajdujące się w górnym biegu rzeki. Dodatkowo turbulencje te powodują samooczyszczanie się anody.

Nie, zawartość wapnia nie ulega zmniejszeniu. Węglan wapnia jest jedynie przekształcany w inną formę wiązań chemicznych. Zamiast w postaci rozpuszczonej, wapień występuje w postaci kryształów węglanu wapnia. Zmiękczanie wody z towarzyszącymi mu wadami, takimi jak utrata smaku, redukcja ważnych minerałów wapnia i magnezu lub zwiększona korozyjność, nie ma miejsca.

Dzięki unikaniu korozji i osadów wapiennych w rurociągu oraz dzięki tworzeniu wzbogaconej w cynk, niezwykle cienkiej powłoki na wewnętrznej stronie rury, ryzyko powstawania biofilmu, a w konsekwencji zarazków, legionelli itp. w odcinkach instalacji, przez które przepływa woda AQUABION, zostaje znacznie zredukowane. Testy przeprowadzone przez IWW (Rheinisch Westfälisches Institut für Wasser) wykazały, że “… liczba możliwych do wyhodowania gatunków Legionella w systemie AQUABION – była co najmniej 10-krotnie, a po 2 tygodniach i 5 tygodniach testów nawet 1000-krotnie niższa niż w systemie referencyjnym bez AQUABIONa® …”. Efekt ten zauważyliśmy również w praktyce w konkretnych projektach naszych klientów, gdzie analizy wody przeprowadzone przez niezależnych ekspertów wykazały znaczną redukcję skażenia legionellą w ciągu zaledwie kilku miesięcy po zainstalowaniu AQUABION.

Zarodki krystalizacji (nukleacja) to małe pojedyncze mikrokryształy, są używane jako kryształ wyjściowy do wzrostu większych kryształów. (Źródło: Wikipedia).
W AQUABIONie uwolnione do wody jony cynku przejmują funkcję kryształu zarodkowego. Wiążą one wapno (cząsteczki węglanu wapnia) w wodzie, tak że po podgrzaniu wody, zamiast zwykłego twardego kamienia kotłowego (kalcytu), tworzą się lub wytrącają 4-5 razy większe kryształy wapna w postaci aragonitu. Aragonit nie przywiera już do wnętrza rury lub wymiennika ciepła i może być łatwo usunięty lub wytarty z powierzchni (płytki, ściany prysznicowe, itp.) bez użycia kwasów.