Polityka Zwrotów dla Sklepu Internetowego STABICA

Wstęp

Niniejsza Polityka Zwrotów dotyczy zakupów dokonanych przez Klientów w Sklepie Internetowym STABICA (zwanej dalej „Sklepem”) i określa zasady oraz warunki zwrotów towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Polsce.

Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesłać je na adres order@stabica.com lub pocztą na adres siedziby Sklepu.

Zwrot towaru

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towar powinien być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu, wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz dowodem zakupu.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Klient, chyba że Sklep zgodzi się na pokrycie tych kosztów lub dostarczy inny sposób zwrotu towaru.

Zwrot płatności

Sklep zobowiązuje się do zwrotu płatności za zwrócony towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie przeprowadzony za pomocą tego samego sposobu, w jaki Klient dokonał płatności, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy towar jest przedmiotem umowy:

a) o dostarczenie towaru wykonanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. towaru na zamówienie, towaru ciętego na wymiar;
b) o dostarczenie towaru, który ze względu na swoje charakterystyki jest nierozłącznie połączony z innymi przedmiotami po dostarczeniu;
c) o dostarczenie towaru, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności do użycia;
d) o dostarczenie towaru zapieczętowanego, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

Jeżeli Klient otrzyma towar z wadami lub niezgodny z zamówieniem, ma prawo zgłosić reklamację. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej, opisując wadę oraz żądanie (np. wymiana na nowy towar bez wady, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy) i przesłać na adres e-mail Sklepu lub pocztą na adres siedziby Sklepu po wcześniejszym ustaleniu.

Sklep rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Zwrot niekompletnego towaru

W przypadku zwrotu towaru niekompletnego (bez części, akcesoriów lub dokumentacji), Sklep ma prawo obniżyć kwotę zwrotu o wartość brakujących elementów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Wszelkie informacje dotyczące polityki zwrotów Sklepu dostępne są na stronie internetowej Sklepu STABICA oraz na życzenie Klienta w formie pisemnej lub drogą e-mailową.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Zwrotów, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów prawa oraz nie wpływa na istniejące prawa Klientów.

Jeśli masz do nas jakieś pytania, napisz lub zadzwoń.

Zwroty należy kierować na adres:

STABICA
ul. Płocka 81A
32-543 Myślachowice